NIEUWS

30

sep

WIJ STAAN ACHTER ONZE BOEREN!

WIJ STAAN ACHTER ONZE BOEREN!

Morgen zijn een vrachtwagen en een aantal medewerkers van ons aanwezig in Den Haag.

Enkele politieke partijen praten te makkelijk over het (rigoureus) inkrimpen van de veestapel. Belangen van dierenwelzijn en milieu worden hierbij vermengd. Daarnaast wordt de discussie gevoerd op basis van emoties en niet op argumenten.

Het is niet te ontkennen dat de veehouderij stikstof uit stoot. Dat deze sector de uitstoot sinds 1990 heeft gereduceerd met 65%, terwijl alle andere sectoren vanaf dat moment meer uitstoten doet er blijkbaar niet toe.

Wat de politiek ook niet benoemt is dat dezelfde sector zeer veel stikstof uit de lucht bindt en omzet in voedingsstoffen voor planten. Deze planten worden gevoerd aan landbouwhuisdieren die deze stikstof weer uitstoten. Zo is de kringloop weer rond.

Daarnaast staat het boeren tegen dat in omringende landen soepelere regelgeving gebruikt wordt dan in Nederland. Deze regelgeving voldoet tevens aan de Europese wetgeving. Welke wetgeving we gebruiken in Nederland is (zolang het voldoet aan de Europese wetgeving) een politieke keuze. Bij boeren bestaat het gevoel dat de keuzes die de politiek maakt al jaren tegen de boeren werken.

Tenslotte hebben boeren het gevoel dat in mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem de boeren opgeofferd worden om andere sectoren te ontzien.

Vergeet niet dat boeren voorzien in de eerste levensbehoeften van de mens. We kunnen wel zonder een vliegvakantie maar niet zonder eten. Wij zijn trots op de boeren van Nederland.