NIEUWS

5

sep

Jubileum Frans ter Haar – 50 jaar veehandelaar & ondernemer

Op zaterdag 3 september hebben we stil gestaan bij het feit dat Frans ter Haar in 1972 – 50 jaar geleden – de varkenshandel van zijn vader Jan ter Haar heeft voortgezet.

Een bijzondere dag: 3 februari 1954! Op deze dag haalde Jan ter Haar zijn diploma voor de veehandel in Utrecht. Terwijl hij in Utrecht was werd zoon Frans geboren. Achttien jaar later – in 1972 – zette Frans de varkenshandel voort. In die tijd bestond de handel uit gemiddeld 15 varkens per week en af en toe een slachtzeug. Alles uit Reutum en nabije plaatsen. Geen handel in biggen, nuka’s en rundvee. En ook een oude bromfiets, geen geld, geen mobile telefoon en geen PC.

In de loop van de jaren stegen de volumes en werd uitgebreid met handel in biggen, nuka’s en rundvee. Ook het werkgebied is vergroot tot Nederland, Nordrhein-Westfalen en Luxemburg. Het personeelsbestand is in de loop van de tijd gegroeid en het bedrijf is over gedragen aan de derde generatie.

Om een en ander te vieren hebben we Frans verrast door met een gezellig feestje. Onderstaand een foto impressie.